Instrumentkontroll AB

Varholmsgatan 1, Kungstens industriområde, Göteborg

031 24 05 10    -    0735 13 26 03

Mäter du rätt?

Instrument som inte är kalibrerade kan orsaka fel och oväntade stopp i processer. Inte så bra.

Kalibrera i tid

De flesta instrument bör kalibreras årligen. Vänta inte för länge.

Vi erbjuder spårbar kalibrering

Temperatur, tryck, el, gasmonitorer

Boka kalibrering nu

031 24 05 10
0735 13 26 03

Honeywell Tanksystem Service Station

Vi servar, kalibrerar och certifierar UTIer (Ullage, Temperature and Interface detector)

Gasövervakning

Vi erbjuder Honeywells breda sortiment av gasmonitorer. Och kalibrerar dem också förstås.
Instrumentkontroll Bessmann AB
Besöksadress: Varholmsgatan 1; 414 74 Göteborg
Made with EarlyBird